Lønnsomhet og effektivitet gjennom engasjerte medarbeidere som tar ansvar

Nettverk og verktøy for deg som arbeider profesjonelt med utvikling av individer, grupper og organisasjoner

Utviklingsverktøy og metoder

"Godt verktøy er halve jobben" gjelder også innen organisasjonsutvikling

LedMed

Organisasjonskartlegging og utviklingsverktøy for organisasjoner med 50 til 5 000 ansatte

LedMed er en omfattende verktøykasse for kartlegging, analyse og utvikling av hele organisasjonen. Ledelsen får styringsdata og arbeidsgruppene får klar-tekst rapporter som inviterer til gode samtaler om utvikling. Fremragende teknologi sikrer tidseffektiv kartlegging og virkningsfulle prosesser. 

Les mer ...

Trivsel

Hurtig-test for sunn og effektiv arbeidsplass.
For oppfølging av LedMed eller et fritt verktøy

Med kun 6 spørsmål som treffer kjernen i et godt arbeidsmiljø, pluss en fritekst, får du oversikt over hva som fungerer godt og hva som trenger din oppmerksomhet. Rapportene er både ledelsesinformasjon og opplegg for personalmøter med involvering av medarbeiderne. 

Les mer ...

Fokus

Medarbeiderundersøkelse
For arbeidsgrupper med 5 til 50 ansatte

Kartlegging av arbeidsglede, medarbeiderskap og forpliktende samspill. Etter å ha gitt sin vurdering, får medarbeiderne omgående tilbakemelding på sitt eget svar. Deretter en hjelp til å uttrykke med egne ord hva som bør forbedres og hvordan jeg har lyst til å bidra i den utviklingen.  

Les mer ...

Ansvar

Mitt medarbeiderskap
Teamutvikling basert på våre handlinger

Her får jeg hjelp til å tenke igjennom mine sterke sider og det jeg brenner for i jobben. Neste trinn er kollegafeedback – det jeg ser som din spesielle styrke. Slik anerkjennelse kolleger imellom har sterk virkning, både på arbeidsmiljøet, arbeidsgleden og yrkesstoltheten.

Les mer ...

4T

Et selvinnsikt- og samtaleverktøy
Teamutvikling basert på personlige egenskaper

Forankret i positiv psykologi, er dette en hjelp til å bli mer klar over egen stil og væremåte. Det er også en hjelp til å se verdien av andres egenskaper. Forskjellighet er en styrke, men også en kilde til friksjon. Dette inviterer til trygge samtaler i personlig utvikling, teamutvikling og utvelgelse.

Les mer ...

Minplan

Klargjøring av ambisjoner og mål
Bevisste og underbevisste mål, i jobben og livet

Å skrive ned hva jeg ønsker å få til er klargjørende. Når jeg ser hva jeg har skrevet, får jeg grunnlag for å tenke igjennom om dette virkelig er målene mine, og hvordan det stemmer med det jeg gjør. Når vi deler dette med utvalgte kolleger, inspirerer vi hverandre og skaper en kultur for vekst og utvikling.

Les mer ...

Spor

Livsvisdom og verdigrunnlag
Bli klar over de sporene livet har satt

Stedet jeg kommer fra, barndommens minner og livets med- og motgang, er min plattform. Gjennom utdanning og arbeidsliv har vi lært å rette blikket mot fremtiden, men livsvisdommen ligger bak oss. Klarhet i livserfaring, verdier og overbevisninger, gjør meg til harmonisk og tydelig person.

Les mer ...

Dialog+

Medarbeiderens samtale
Det som er viktig for meg – og for lederen

Et tidseffektivt verktøy for gode en-til-en samtaler. Begge parter får hjelp til å bli klar over hva som er viktig for meg, og snakke om det i en trygg og god atmosfære. Etter samtalen skriver medarbeideren inn i systemet sin ettertanke, oppsummering og forslag til konklusjon, som lederen siden kompletter. 

Les mer ...

StyreEva

Kollegiet og samspillet
Utvikling i styrer og ledergrupper

Ledergrupper og styrer har ofte stor saksmengde og lite tilgjengelig tid. StyreEva løfter frem medlemmenes syn på hvordan kollegiet fungerer og hvordan vi kan bli mer produktive sammen. Det gir grunnlag for samtaler, i vennlig oppriktighet, om kollegiets fungering og bruk av tid.  

Les mer ...

Valg

Digitalt valgsystem
Styrer, foreninger og tillitsvalgte

En radikal forenkling av valgstyrets arbeid. Navn og ID på stemmeberettigede kan importers fra lønnssystem eller medlemsregistre, og valget skjer på mobiltelefon i løpet av minutter. Flertallsvalg gjennom to valgomganger, eller forholdstallsvalg basert på fagforeningenes lister. 

Les mer ...

header

Veilederutdanning for deg som jobber profesjonelt med utvikling

HR partner

En veilederutdanning som gir inspirasjon og hjelp til å planlegge og gjennomføre gode utviklingsprosesser. Du blir sertifisert veileder i medarbeiderskap med basis i våre verktøy og medlem i TeamWorks Profesjonelle nettverk, med erfaringsutveksling og faglig oppdatering.

Vi tilbyr også kortere nettbaserte kurs, for støtte i utviklingsprosesser og opplæring av interne ambassadører for medarbeiderskap.

Våre erfarne konsulenter hjelper deg gjerne med råd og bistand i utviklingsprosesser

Kontakt oss

930 06 706
Rosenholmveien 25, 1414 TROLLÅSEN
Orgnr 942 858 973
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies